september 16, 2015

tarieven/vergoedingen

Tarieven

  • intakegesprek  €130
  • Individuele therapie sessie (45 min) €97,50
  • Systeemsessie (90 min) €180
  • Indirecte tijd (brieven, overleggen e.d.) €130 p.u.
  • Lidmaatschap runningtherapiegroep €125 per half jaar
  • Safe and Sound Protocol:  Op maat.

N.B. Bij afzegging voor individuele therapie binnen 24 uur wordt de sessie rekening gebracht. Afspraken op maandag dienen uiterlijk vrijdag te worden afgezegd.

Vergoedingen

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Op de website http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie vindt u een overzicht van de vergoedingen van de verschillende verzekeraars.
Van belang daarbij is dat ik aangesloten ben bij de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Praktijkgegevens:

Drs. H.J. Abbas
Westerweg 377, 1852PR Heiloo
06 53627033
j.abbas@quicknet.nl

IBAN: NL49 INGB 0005093384
KvK nr: 57327661
BTW nr: 195445065B01
AGB code: wordt op de nota vermeld

Registraties:

• Senior geregistreerd lid van de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie).

• Aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

• Geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), registerlid VPMW nr. 8207. Via de NFG tevens aangesloten bij het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ, als registertherapeut BCZ, licentienr. 810385R).

• Senior geregistreerd als schema-therapeutisch werker. (in aanvraag).

• Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy.

• Certified Provider Safe and Sound Protocol

Klachtenregeling:

Indien u een klacht hebt kunt u die via verschillende officieel wegen indienen. Via de NFG bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen en ook de NVPMT kent deze mogelijkheid. Mijn praktijk voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Privacyreglement:

privacyregelement praktijk Jan Abbas

Algemene voorwaarden:

algemene voorwaarden praktijk Jan Abbas