september 16, 2015

Runningtherapie

images-2Runningtherapie is hardlopen met een speciaal doel: je beter gaan voelen, minder depressief, energieker.

Dat hardlopen goed is voor het verbeteren van je stemming is al lang bekend; in tal van wetenschappelijke publicaties wordt dit aangetoond.

Runningtherapie heeft sinds de jaren 90 van de vorige eeuw een grote opmars gekend in Nederland. Een grote impuls werd gegeven door Ruud Bosscher, die met zijn promotieonderzoek (1991) aantoonde dat runningtherapie effectief is in de behandeling van depressieve klachten. Ik studeerde in die tijd Bewegingswetenschappen aan de VU en volgde daar ook de colleges van Ruud Bosscher. Ik schreef onder zijn leiding een scriptie over sport en depressie. Dit ging vooral over de verklaringen van het effect: dat bewegen een positief effect heeft op de stemming was al lang bekend, maar hoe komt dat nou? Tot op heden is dit nog niet geheel bekend. Veranderde concentraties van allerlei stoffen in de hersenen (o.a. endorfines en serotonine) verklaren mogelijk een deel van het succes. Een toegenomen zelfwaardering, meer sociale activiteiten, minder negatieve gedachten zijn waarschijnlijk evenzeer belangrijk.

Runningtherapie is een positieve therapie, het gaat niet over problemen maar over mogelijkheden. Hardlopen is het uitgangspunt, maar de mogelijkheden van elk individu zijn bepalend. Iedereen loopt op zijn of haar eigen niveau; je begint rustig aan met kleine stukjes te joggen en dit wordt op geleide van hoe het gaat steeds een beetje uitgebreid. Het plezier in het hardlopen, in het bezig zijn, staat centraal, niet de snelheid of de prestatie. Overbelasting is bij hardlopen een grote valkuil en die trachten we te voorkomen door tijdig te leren remmen, door goed te voelen wat het lichaam aangeeft.

Zoals gezegd gaat het niet over problemen, maar dat neemt niet weg dat je het niet mag hebben over wat je dwarszit, daar kan altijd tijd voor worden gemaakt (individueel). Zo nodig plan ik een individuele afspraak of verwijs ik naar andere mogelijkheden.

We lopen elke maandag in Heiloo, onze uitvalsbasis is de accommodatie van de atletiekvereniging TRIAS, Maalwater 1 te Heiloo. We verzamelen om 9.00 uur, starten met een kop koffie of thee; om 9.30 uur doen we een gezamenlijke warming-up op de atletiekbaan. Daarna gaan we in sub-groepjes ons eigen schema lopen. Dit doen we veelal in het Heilooër bos of het Maalwater park, maar op de baan kan natuurlijk ook. Om 10.30 uur zijn we meestal weer terug in het clubgebouw en praten we wat na met een kop koffie. Om 11.00 uur sluiten we af.

 

“…op maandagochtend is het altijd goed weer om te lopen, het is een heerlijke manier om de week te beginnen…”

 

Bel me gerust als je nog vragen hebt of als je je wilt aanmelden. Voorafgaand aan deelname hebben we een intakegesprek, waarin we nader kennismaken en bespreken wat jij nodig hebt om deelname aan de groep tot een succes te maken.

 

Hieronder een reader met meer achtergrondinformatie over runningtherapie, voor de geïnteresseerde lezer:

reader Runningtherapie

Inhoudsopgave:  Wat is running therapie?

  1. Depressie en burn out
  2. Doelen stellen
  3. Trainingsschema’s
  4. Blessures
  5. Voeding

 

Een ander artikel met achtergrondinformatie:

B.Bakker-en-S.van-Woerkom

images