september 16, 2015

Psychomotorische therapie (PMT)

PMT is ervaren van je problemen en oplossingen, niet alleen praten over…..

Uit de folder van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) komt de volgende tekst:

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Henk, onverwacht boos 
Henk (31) heeft last van onvoorspelbare woedeaanvallen. De psychomotorisch therapeut vraagt hem met welke fysieke sensaties de woede gepaard gaat. Henk heeft echter nooit geleerd om aandacht te besteden aan de signalen van zijn lichaam. De therapeut laat Henk boksen tegen een bokszak en leert hem welke lichaamssignalen te maken hebben met opkomende spanning en woede. Vervolgens leert Henk hoe hij een woedeaanval kan voorkomen.


Hoe werkt een psychomotorisch therapeut?

Tijdens een intake onderzoekt een psychomotorisch therapeut de aard en oorzaak van uw klachten. Aan de hand van de diagnose en uw hulpvraag wordt een behandelplan gemaakt. Een psychomotorisch therapeut hanteert een ervaringsgerichte werkwijze en maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen.

Marina, gevoelig voor stress 
Marina (23) kan psychotisch worden als zij te veel stress heeft. Ze volgt een training stressmanagement. Met behulp van lichaamsgerichte oefeningen die ze samen met andere groepsleden doet, ervaart ze welke fysieke signalen op spanning duiden. Daarnaast leert ze vaardigheden om spanning te verminderen. Ze leert dat ‘nee zeggen’ pas echt werkt als ze dat ook met haar houding uitstraalt. Groepsleden dagen haar uit en helpen haar zelfvertrouwen te ontwikkelen.


Wat is het doel van psychomotorische therapie?

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van klachten. Dit bereikt u door probleemsituaties anders te benaderen en/of door acceptatie van beperkingen. Soms wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het verleden. PMT kan ook gericht zijn op actuele situaties en daarmee verbonden gedragspatronen of conflicten. Psychomotorische therapie wordt gegeven aan individuele cliënten, echtparen, gezinnen of in een groep. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.

Karel, onzeker in bewegen 
Karel (12) gaat niet graag naar school en heeft geen aansluiting bij leeftijdgenoten. Die vinden hem vreemd. In de psychomotorische therapie blijkt dat zijn bewegen weinig spontaan is. Dat maakt hem onzeker. Door speelse bewegingsopdrachten en lichaamsgerichte oefeningen wordt Karel meer vertrouwd met zijn lichaam, en durft hij aansluiting te zoeken bij zijn klasgenoten.

Meer algemene informatie over PMT is te vinden op:

www.nvpmt.nl

www.pmtinfosite.nl

www.vaktherapie.nl